Pestgedrag demotiveren

Pestgedrag demotiveren

Pestgedrag ook bij u op school
Werk aan een omgeving waar goed gedrag gestimuleerd wordt. Dat helpt pestgedrag verminderen.
Hoogstwaarschijnlijk komt pesten ook bij u op school voor en in iedere klas. Pestgedrag vraagt ook om blijvende aandacht, of het nu gaat om online of offline pesten.Uit de cijfers van de Monitor ‘Sociale veiligheid in en rond school 2018’ blijkt dat pesten is gestabiliseerd in het primair onderwijs en is afgenomen in het voortgezet onderwijs.

Pesten en ethiek op school
Een hoog pestgedrag op school zegt ook veel over de ethiek op school. Hoe is de relatie bij u op school onderling tussen de leerkrachten maar ook onderling tussen de directieleden? Is deze harmonieus en vredelievend? Kunnen de directieleden op elkaar rekenen? Hebben ze de neuzen dezelfde kant op? Dienen ze dezelfde belangen? Vullen ze elkaar aan? De meeste directieleden denken dat het pestgedrag ophoudt als er aan teambuilding van de docenten gedaan wordt. Het is van korte duur als de relatie van directieleden onderling niet harmonieus is.

Deugdzaamheid onderling bij directieleden
De docenten voelen haarfijn aan dat het niet goed zit met de relatie tussen de directieleden. Zij hebben weinig aan teambuilding als de directie hierin niet het voorbeeld geeft. Is de onderlinge relatie tussen directieleden goed dan kun je de volgende stap in eenheid doen, naar de docenten toe.

Behandel iedereen gelijk
Voor alle partijen is het van belang dat de directie congruent is en iedereen gelijk behandelt. Indien de relatie tussen docenten niet goed is, voelen de leerlingen dit ook haarfijn aan. Ook zij zullen hierop ageren. Wil je aan pestgedrag onder de leerlingen werken op school, start dan eerst bij de top, hoe gezond is die?

Docenten zullen ook minder snel het gezag van de directie ondermijnen als de gehele directie dezelfde taal spreekt en duidelijk is. Zij zijn dan als directie geloofwaardiger. Net zo zal de klas minder snel het gezag van de docent ondermijnen als het gehele docententeam dezelfde taal spreekt en duidelijk is. Het wordt dan makkelijker om spelregels op te stellen. Zowel voor school als in de mentorklas. Mensen aanspreken wordt hierdoor ook een stuk makkelijker gemaakt. Zo voorkom je groepjesvorming en samenzweringen en uiteindelijk pestgedrag, op alle niveaus op school.

Door spelregels op basis van deugden op te stellen kan er ook gewerkt worden aan internalisering en het ontwikkelen van intrinsieke motivatie.

Wat doet u aan pestgedrag onder uw personeel?

Reacties zijn gesloten.