Vanuit talenten kijken naar uw onderwijzend personeel

Vanuit talenten kijken naar uw onderwijzend personeel

Doe eens een deugdenbril op
Met een deugdenbril op ziet u veel eerder de talenten bij uw personeel.
Waar leerkrachten moe van worden, is het overvoerd worden aan informatie. En waar ze moe én gefrustreerd van raken is wisselende informatie. Vandaag is plan A en volgende week wijzigt het in plan B, en soms toch weer naar plan A terug en dat allemaal in korte tijd. Ze weten niet waar ze aan toe zijn. Ze hebben behoefte aan rust, vertrouwen en duidelijkheid. Het liefst over het hele proces. Gaan we met verlofformulieren werken? Oké, maar waar vinden we ze, bij wie moeten we ze inleveren? Het liefst willen ze niet dat er zo maar veranderingen komen, waarom iets wijzigen als het goed werkt, vragen ze zich af.

Heeft u ook wel eens het idee dat de informatie die u aan de leerkrachten geeft langs hun heen lijkt te gaan? Of het nou via een interne nieuwsbrief is of in de teamvergaderingen, het lijkt of ze het niet opnemen. Met een deugdenbril op kunt u veel meer bij ze zien!

Help excelleren op meerdere terreinen
Leerkrachten kunnen behalve goed les geven veel meer. Ze excelleren op meerdere terreinen. Kunt u als directie zien, waar welke docent  behalve lesgeven nog meer in uitblinkt? Betrek ze en geef ze een taak hierin. Begin klein. Het zou op termijn kunnen schelen om dure externe krachten in te huren. Hoort u wat de docenten zeggen en luistert u ook naar wat er niet gezegd is?

  • Die ene docent die zich druk maakt dat de directie zich niet inspant dat de nieuwe corona protocollen goed uitgevoerd worden. Is waarschijnlijk in staat om een verandering te weeg te brengen, hij kan het echter niet allen. Daar heeft hij de directie voor nodig. Geef hem de ruimte om met oplossingen te komen, ondersteun hem en help hem bij het uitvoeren ervan.
  • Die andere docent die iedere keer klaagt over de punten en de komma’s in de notulen van het teamoverleg, heeft een neus voor zorgvuldigheid. Betrek hem bij het checken van informatie die foutloos dient te zijn. Of bij taken die beslist een laatste check nodig hebben.
  • En die lastige docent die iedere keer komt vragen om iets te bestellen voor het lesgeven wat andere docenten nog niet gevraagd hebben, is innovatief en kan vooruit kijken. Hij excelleert niet alleen in lesgeven waarschijnlijk maar ook in procesmatig denken. Neem hem mee als coördinator voor nieuwe projecten.
  • De tijdelijke werknemer die weerstand biedt, is misschien wel de meest loyale werknemer. Maak daar gebruik van daar help je niet alleen jezelf maar het hele team mee! Stuur hem niet weg omdat je niet weet hoe ermee om te gaan. Luister naar hem, betrek hem juist bij de onderwerpen waar hij weerstand biedt. Er is een goede reden waarom hij dat doet. Misschien weet hij iets wat u nog niet weet. Wordt nieuwsgierig! Probeer daar eens achter te komen. Daar kan een mooie samenwerking uitkomen. Betrap hem op het uitvoeren van een deugd en erken hem erin.

Uw winst
Denkt u dat deze aanpak, vanuit talenten kijken uiteindelijk ook invloed zou hebben op de schoolprestaties van de leerling, de sfeer in de klas en de onderlinge verbondenheid van het docententeam?

PS: Op 5 oktober is het De dag van de Leraar! Zet ze in het zonnetje!

Reacties zijn gesloten.