Creëer een veilig en prettig leef- en leerklimaat door duidelijke grenzen te stellen

Creëer een veilig en prettig leef- en leerklimaat door duidelijke grenzen te stellen

Interne veiligheid
Boor de intrinsieke motivatie aan om de interne veiligheid te vergroten.
Leerlingen die over de schreef gaan worden vaak berispt, geschorst of van school gestuurd. In ieder geval wordt er beschamend opgetreden tegen hen. Wat doe je als directie als je weet dat leerlingen vergeten zijn hoe ze respect kunnen tonen? De leerlingen worden thuis niet geholpen om het intrinsiek te cultiveren, het wordt ze opgelegd. Als de ouder in kwestie aanwezig is, zal er respect getoond worden, zodra de ouder uit het zicht is, is ook respect uit het zicht. Als directie weet je dat dit internaliseren onmogelijk maakt. Ook de intrinsieke motivatie wordt hierdoor niet aangeboord.

Spelregels als hekwerk van veiligheid
Stel duidelijke grenzen die gebaseerd zijn op deugden om de werk- en leerklimaat te bevorderen.
Wat kunt u als directie doen als leerlingen totaal geen respect tonen voor uw leraren, of als er veel vernielzucht en geweld heerst? Duidelijke grenzen stellen die gebaseerd zijn op bijvoorbeeld respect en waardigheid. Deze grenzen fungeren als een hekwerk van veiligheid. De leerling die de grens overtreedt, ervaart de consequenties van zijn gedrag en wordt uitgenodigd weer veilig terug te keren binnen de grenzen. Als we grenzen stellen die gebaseerd zijn op deugden, creëren we een veilige thuishaven, waar een leerling zich vrij voelt om te leren en leerkrachten zich vrij voelen om te onderwijzen. En u als directie zich veilig voelt om leiding te geven in plaats van te nemen.

Aanpakken van op slecht gedrag
Leer leerlingen op basis van deugden reflecteren op eigen gedrag zo zadel je ze niet op met schaamte.
Het proces is eenvoudig, gezamenlijk grenzen opstellen op basis van een aantal deugden, hier consequenties aan verbinden. Indien een leerling de grens overschrijdt, geeft u hem de gelegenheid het in ere te herstellen in plaats van straf te geven. U zadelt hem ook niet op met schaamte, u leert hem reflecteren in plaats dat u hem afwijst. Zo zorg u ervoor dat een leerling zich innerlijk veilig voelt. Dit proces kunt u ook hanteren bij pest(wan)gedrag. Wanneer het pest(wan)gedrag niet gecorrigeerd wordt, loopt de leerling de kans om zijn wangedrag voort te zetten op latere leeftijd in de maatschappij. Wat kan leiden dat deze persoon significant meer te maken kan hebben criminaliteit. Bij het corrigeren met deugdentaal benoemd u bij de leerling de deugden zo zadelt u hem niet op met schaamte. Hij leert zo ook reflecteren op zijn eigen gedrag.

Zet uw gezag in om kampioenen te kweken
Aanvaard Profeet Mohammed als rolmodel voor verantwoordelijkheid.
Als directie kunt u uw gezag ontwikkelen om kampioenen te kweken. Het doel van effectief hanteren van gezag is kinderen helpen om hun innerlijk gezag te ontwikkelen, een eigen gevoel van verantwoordelijkheid. Dit helpt hen om in hun kracht te gaan staan bij het maken van ethische keuzes. Dit is naar het voorbeeld van de profeet Mohammed vrede zij met hem, die zijn verantwoordelijkheid inzette niet zijn status of zijn macht.

Hoe ik thuis een nog veiligere thuishaven creëerde
In 2005 begon ik met het cultiveren van verantwoordelijkheid bij mijn kinderen door het stellen van veilige grenzen dat zorgde voor nog meer veiligheid thuis.
Bij binnenkomst bij mij thuis, valt je direct een lijst op met 5 spelregels gebaseerd op de deugden, tevens staan daar de consequenties op van het vergeten om je aan de spelregels te houden. Ook zie je de handtekeningen van ons allen erop. De spelregels zijn opgesteld door alle huisgenoten, ieder heeft aangegeven welke deugd voor hem of haar belangrijk is om zich thuis te voelen. De spelregels zijn met de ontwikkeling van onze kinderen ook mee ontwikkeld. Dat betekent dat we groeiden en behoefte kregen aan andere deugden/ spelregels. Iedereen thuis weet waar iedereen het meest behoefte aan heeft en daar houden we ons ook aan.

Politie uniform kan de kast in
Als ouders hoeven we geen politieagentje te spelen bij iedere onenigheid. We hoeven de kinderen alleen te herinneren aan een spelregel en een consequentie die ze moeten uitvoeren. Straffen of een straf bedenken in een emotionele bui zit er niet bij. Zo keert de harmonie iedere keer rustig terug. Ieder weet waar die aan toe is en waarom.
Later blijkt dat wij als ouders ze er niet meer eraan hoeven te herinneren. Dat doen de kinderen onderling zelf.

Om een voorbeeld te geven bij ons thuis golden in 2009 bijvoorbeeld spelregels gebaseerd op o.a de deugd ordelijkheid en respect. Thuis met drie vrouwen had mijn man behoefte aan ordelijkheid. Altijd zoeken naar dingen, die niet op hun plek waren, daar werd hij ongelukkig van. Mijn oudste dochter had behoefte aan respect van haar jongere zusje, zodat zij rekening kon houden met de grens van haar oudere zus, die niet altijd wilde spelen met haar jongere zusje. De spelregels zorgde ervoor dat we hier geen onenigheid over hoefden te hebben.

Ethische keuzes maken leren kinderen al jong
Onze kinderen zijn inmiddels 21 plussers.  We hebben gezien dat ze hun onenigheden vredig met elkaar zelf oplossen. Ook problemen waar ze tegenaan lopen in het leven dat ze dat dat zelf kunnen oplossen. Als ze het niet alleen kunnen dat ze weten bij wie en hoe ze hulp kunnen inschakelen om het alsnog zelf te doen. Het is een veilig en geruststellend gevoel voor ons als ouder wordende ouders dat onze kinderen in staat zijn om ethisch verantwoorde beslissingen te nemen. Ook als wij er niet meer voor hun kunnen zijn.  En als ze het een keer niet kunnen, dat ze weten hoe ze het kunnen recht breien. Want het leven blijft gunsten of beproevingen van Allah. Dat is een leerproces.

Veiligheid & vrijheid
Als kinderen zich niet veilig voelen, voelen ze zich niet vrij om te groeien.
Als leerlingen zich niet veilig voelen, voelen ze zich niet vrij om te leren.
Als leerkrachten zich niet veilig voelen, voelen ze zich niet vrij om te onderwijzen.
Als leiders zich niet veilig voelen, voelen ze zich niet vrij om leiding te geven.

Spelregels op basis van deugden bevordert ieders veiligheid
Wat zou u nog kunnen verbeteren aan de innerlijke en onderlinge veiligheid op school? Zouden spelregels gebaseerd op deugden bijdragen bij u op school?

Reacties zijn gesloten.