Teambuilding voor profit en non-profit organisaties

Teambuilding voor profit en non-profit organisaties

Teambuilding

Een kampioensteam is volledig gefocust op resultaat. Dat is alleen mogelijk bij volledig vertrouwen, heldere doelen, duidelijk omschreven rollen, effectieve communicatie en toewijding.

In het bedrijfsleven, zowel profit als non-profit, was ik een belangrijke schakel tussen directie en het middenkader. In de communicatie tussen deze echelons heb ik een belangrijke rol gespeeld, vooral met mijn specialisatie als coach. Ik geloof dat teambuildingsessies, waarvan de leidende kracht de emotionele en spirituele ontwikkeling is, zorgen voor groei van zowel het individu, als het team.

Het resulteert onder meer in begrip, openheid, betrokkenheid en samenwerking.  Dit draagt bij het creëren van ruimte voor een oordeel loze communicatie. Concreet betekent dit dat ook het ziekteverzuim wordt teruggedrongen. De medewerker voelt zich immers gezien en gehoord.

”Al doende leert men”, een bekende spreuk. In de teambuilding werk ik aan deugdzaam leiderschap. En deugden moet je doen! Daarom is er tijdens de teambuildingsessie veel interactie en zijn de deelnemers vooral zelf actief.

Aan de eind van de dag heeft het team zelf kernwaarden (deugden) geformuleerd, op basis waarvan zij als team op het gewenste gedrag verder gaan en elkaar op gemaakte afspraken deugdelijk kunnen aanspreken.

Heeft u interesse? Neem contact met mij!