Ramadan gaat over voeding niet over (volvr)eten

Ramadan gaat over voeding niet over (volvr)eten

Ramadan heeft niets met eten te maken maar alles met voeding, voor geest, lichaam en ziel. Inmiddels word ik misselijk bij een voorstelling van het overdadig banquet op tafel tijdens de Iftar. Weken van te voren worden er op social media recepten uitgewisseld, het liefst zo zoet en zo vettig mogelijk. Sinds mijn kinderjaren vast ik tijdens de ramadan in Nederland.  Voor mij en mijn gezin heeft ramadan inmiddels een andere betekenis dan wat ik nog steeds in de media zie.

Ramadan is een proces
De maand ramadan is het ultieme moment om stil te staan bij verbetering, je ontdoen van je zonden. Ik zie het als een proces, geen doel op zich. In het proces doorloop ik de fasen van genade, vergeving en bescherming door geloof. Ik ontdekte dat het gaat over onze zielskwaliteiten (deugden), of te wel khuluq. Allah schiep Adam als Zijn Zelfbeeld. Dat deed Hij Zelf.  Ik ervaar dat “Zijn Zelfbeeld” refereert naar de weerspiegeling van Allah’s Eigen Eigenschappen die omschreven zijn in de 99 Schone Namen van Allah. Het is een geschenk, een morele ethische geschenk van een print van Zijn Eigenschappen. Weliswaar niet omvattend zoals dat bij Hem aanwezig is, echter genoeg om ons zelf er gelukkig mee te maken en in verbinding met Allah te blijven.

Genade in eerste 10 dagen
Genade, is een geschenk dat je niet verdient. Je krijgt het geschenk alleen als je je bewust bent van je zonden en Allah (Ar-Rahiem, De Genadevolle) om genade vraagt. Ik durf mij kwetsbaar op te stellen zodat ik om genade kán vragen. Zo kan ik mij losmaken van onzekerheid, schaamte of een zonde. Dat is het geschenk genade. Mij bevrijden van zonden geeft mij ook vrijheid terug. Door het dagelijks ritme om te gooien in de Ramadan komen we ook vrij van (zondige) gewoonten.

Vergeving in midden van de maand
Na de eerste 10 dagen van genade kom ik terecht in het proces van vergeving. Ik herken dit omdat ik in deze periode oude pijnen beleef,  zowel lichamelijk als geestelijk. Ik mag in dit moment van vergeving nog een laagje dieper mijzelf opschonen, het vergeven van zaken die nog bij mij (k)leven.

Vergeven of vergeten
Vergeven maakt ons innerlijk weer schoon. Het is niet zo dat je alleen kunt vergeven als je kunt vergeten. Zo zou je nooit kunnen vergeven. Vergeven is het gedrag van de ander terugleggen bij de ander. En jouw deel van jouw verantwoordelijkheid weer op jezelf nemen. Als ik vergeet heb ik de les voor mijzelf niet geleerd. Vergeven doe ik voor mijzelf zodat ik in vrede kan zijn. Ik trek recht wat ik recht moet trekken. Ik vraag deze dagen vergeving bij Allah (Al-Afoew) voor mijn zonden. De laatste dagen merk ik dat ik contact met mensen opneem die ik graag nog wil horen of zien. Het is de voorbereiding om de volgende 10 dagen van Ramadan in te gaan.

Bescherming door geloof in laatste 10 dagen
Na de tien dagen van genade en daarop tien dagen van vergeving kom ik bij de dagen van geloof. Het geloof dat Allah (Al-Moe’min, Beschermer van geloof) mij zal beschermen. Ik heb mij mogen losmaken door genade en vervolgens verschonen door vergeving en dan is het tijd om mijzelf te beschermen door geloof in Allah.

Over 10 dagen wordt de satan weer losgemaakt, hij zal weer op de loer staan. De Koran reciteren helpt ons te beschermen tegen de duivel. Hij houdt niet van Allah’s woorden. Ik reciteer deze dagen extra de Koran en zoek mijn toevlucht bij Allah. Want Hij De Beschermer (Al-Hafiedh) zal mij die bescherming geven die ik nodig heb, om na deze maand dat wat ik gedurende de maand eigen gemaakt hebt door te zetten ook na de Ramadan. Dat is mijn doel de afgelopen 15 jaren. Want ook ik heb eens aan een overdadig banquet aan tafel gezeten tijdens de ramadan.

Ramadan Kareem! Moge Allah van ons allen accepteren. Amien.

Ike Amanatkhan

Reacties zijn gesloten.