Het GuluQ-project is mijn leermeester in nederigheid

Het GuluQ-project is mijn leermeester in nederigheid

RAMADAN 2021
Ramadan 2021 sloot ik mijzelf op in mijn werkkamer het enige wat ik deed was mij bezighouden met de 99 Schone Namen van Allah en de zielseigenschappen (deugden). Binnen 1 maand had ik een basis gelegd voor 54 GuluQ-kaarten. In mijn hoofd zoals toen had ik altijd een planning…

Inmiddels twee jaar verder gesproken met ontwerpers, uitgeverijen en specialisten. Het GuluQ-project (hardcopy versie) had veel rijpingstijd nodig, meer dan dat ik in mijn hoofd bedacht had. Wel had ik redelijk snel mijn eigen planning laten varen. Ik begreep al dat als je met je levensmissie bezig bent dat je dan niet alleen de planning doet. Sterker nog je maakt kennis met dé Planner. Ik bewapende mij met geduld om hier doorheen te komen en gaf ieder de ruimte die er nodig was in de samenwerking.

IDEALISME
Februari dit jaar voelde ik ook dat een andere wens zich steeds opdrong bij mij: de digitale versie van de GuluQ-kaarten: de GuluQ-App wilde zich gaan manifesteren. Daar gaf ik dan ook gehoor aan. Zowel de hardcopy als de digitale versie konden zo naast elkaar in productie zijn.

EENHEID
Vele handen en hoofden hebben geholpen bij het totale plaatje van dit project, ik stelde (bijna) ieders inbreng op prijs. Samen is dit dan ook tot stand gekomen. Waar ik heimelijk trots op ben is de eenheid waarin dit project uitgevoerd is. Aan dit project hebben moslims en ook niet moslims aan meegewerkt, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren. Nederlanders en Belgen. Onder de moslims verschillende roots: Marokkaans, bekeerling, Turks, Surinaams uit verschillende wetscholen. En ieder met zijn of haar talent. Alhamdulillah. De gedeelde interesse in het thema heeft ons verbonden aan elkaar. Zodat we dienstbaar kunnen zijn aan de ummah en de volgende generatie. Ik hoop dat de eenheid waarmee dit uitgevoerd is ook mensen samen brengt door de verschillen van elkaar te erkennen en de eenheid in diversiteit te zien en juist daardoor te kunnen verbinden voor een gezamenlijke doel.

NEDERIGHEID
Ik ben dankbaar voor de uitdagingen, de tranen en de jaren die gemoeid zijn gegaan met dit project. Ik ben begonnen vanaf waar ík kon met mijn kennis en ervaring, ik heb gebruikt wat ik om handen had en gedaan wat in mijn vermogen lag. De rest kwam van Allah en alle mensen die mij geholpen hebben op deze reis. Graag had ik gezien dat mijn zus de lancering zou meemaken. Ook dat heeft dé Planner anders gewild. Moge Allah mijn zus genadig zijn. Amien.

Don’t shine so others can see you. Shine so that through you others can see Him.

C.S. Lewis

Precies op de 20e dag van Ramadan krijg ik bericht dat de GuluQ-App gelanceerd is in de Google Playstore voor Android. Subhan Allah, we hadden geen afspraken erover gemaakt. Voelde voor mij als een zegen: de laatste 10 dagen van Ramadan met de meest heilige nachten.

De GuluQ-app is beschikbaar in de Android Goole Playstore. Je kunt het aanschaffen voor de prijs van €4,99. Er is geen versie voor Apple. Ik heb het idee dat de hardcopy kaarten ook niet lang meer op zich zullen laten wachten.

WIJSHEID
Ik hoop dat we zaadjes kunnen planten met de GuluQ-kaarten en GuluQ-App, zodat er geluisterd kan worden naar onze ziel zeker in deze verwarrende tijden. De ziel die ons verteld waar we voor geboren zijn: aanbidding voor Allah. En ook hoop ik dat we in staat worden gesteld om elkaar te durven aan te spreken op slecht gedrag.

De wereld is niet verslechterd door mensen die het slechte doen, maar door de mensen die er naar kijken zonder er iets aan te doen.

Albert Einstein

DUA
Moge Allah deze GuluQ-kaarten jou minimaal net zo veel geluk in jouw leven brengen als dat het mij brengt. Amien.

In Shaa Allah zal iedereen die een bijdrage geleverd heeft van nut zijn voor jou en de Nederlands sprekende ummah wereldwijd. Moge Allah hen rijkelijke belonen voor hun inzet, behulpzaamheid & betrokkenheid. Amien

Ike Amanatkhan

PS: GuluQ is een samentrekking van het Nederlandse geluk en het Arabische khuluq.

Rijkdom is niet het bezitten van vele wereldse genietingen maar rijkdom is het hebben van een rijke ziel.

Profeet Mohammed vrede en zegeningen zijn met hem
Reacties zijn gesloten.